Гүйцэтгэсэн төслүүд

Хөрөнгө оруулагч: “Модун” ХХК
Захиалагч: “Модун ХХК”
Объектын хүчин чадал: 7 давхар 26 айлын орон сууцны барилга, зоорийн болон 1,2-р давхар нь үйлчилгээний зориулалттай “Исимусс” цогцолбор.
Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 1998-2001 он
Байршил: Баянзүрх дүүрэг,15-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө -41

Хөрөнгө оруулагч: “Модун” ХХК
Захиалагч: “Модун ХХК”
Объектын хүчин чадал: 6 давхар 25 айлын орон сууцны барилга, 1-р давхар нь үйлчилгээний зориулалттай барилга
Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2002-2004
Байршил: Сүхбаатар дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө -15/1

Хөрөнгө оруулагч: “Модун” ХХК
Захиалагч: “Модун ХХК”
Объекты н хүчин чадал: 9 давхар 29 айлын орон сууцны барилга, 1-3-р давхар нь худалдаа үйлчилгээний зориулалттай , 4-8-р давхартаа оффисийн зориулалттай нийт 10374 м2 талбайтай “Барилга мега стор “ төв
Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2004-2007 он
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Их тойруу-41 ,

 

Хөрөнгө оруулагч: “Модун” ХХК
Захиалагч: НБХБТгазар
Объектын хүчин чадал: Өрхийн эмнэлэг, хороо, цагдаагийн нэгдсэн байр бүхий 10 давхар 36 айлын орон сууцны барилга
Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2009-2010 он
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, ХААИС-ийн оюутны байрны дэргэд