БОРОЛЗОЙ

Тус компани нь геологи уул уурхайн хайгуулын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд геологийн судалгаа, хайгуулын чиглэлээр мэргэшсэн өндөр ур чадвартай боловсон хүчнээр хангагдсан. Манай компани нь дэлхийд алдартай “Atlas Copco” компанийн 1500м гүнд өрөмдөх хүчин чадалтай C6 алмазан өрөмдлөгийн машиныг ашиглаж хайгуулын ажлаа гүйцэтгэж байна.